BARNÄNGLAR

Änglar finns och det finns överallt.

I barnrummet finns den bästa ängel som kan bli lite busig, ditt egna barn! Att dekorera med änglar skapar för många en lugnande känsla. Änglar betyder också olika för människor. Men visst finns änglar både synliga och osynliga som alltid ändå finns med oss och som ger oss en hjälpande hand när det behövs.