Grodor

Grodor är härliga små djur.

Men kanske de är trevligast som en inredningsdetalj. Grodan är mycket känd som en sagogroda, kyss grodan och den förvandlas till en vacker prins. Men vad äter grodor, jo bland annat insekter och snigler och ses på så vis som nyttodjur i våra trädgårdar. Större grodor och paddor kan också ta småfisk och lite större insekter.